Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 18 stycznia 2021

"Tempo 30" w Gronowie? Weź udział w konsultacjach społecznych

Zdjęcie,

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2021r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu tzw. „Tempo 30” w północnej części Gronowa w Lesznie.

Komisja Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Miasta Leszna, zespół opiniodawczo – doradczy i pomocniczy Prezydenta Miasta Leszna w zakresie organizacji i bezpieczeństwa na drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Leszna zarekomendowała wprowadzenie w kwartale ul. Poznańska – ul. Juranda – ul. Myśliwska – ul. Gronowska strefy ograniczonej prędkości, tzw. „Tempo 30”. W związku z powyższym przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu, w celu poznania opinii mieszkańców oraz pozyskania zrozumienia społecznego i akceptacji dla projektowanych rozwiązań Prezydent Miasta Leszna zarządził o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie.

Konsultacje społeczne odbędą się w formie ankiety internetowej dostępnej na stronie www.leszno.konsultacjejst.pl i potrwają do 7 lutego 2021 r. Mają zasięg ogólny, obejmujący wszystkich mieszkańców.

Dodatkowo, aby umożliwić jak największej liczbie mieszkańców Leszna wzięcie udziału w konsultacjach, w godzinach pracy w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 24 zostanie udostępniona urna, do której będzie można wrzucić wypełniony formularz w formie papierowej.

Formularz elektroniczny (aktywny od 22.01.2021r., godz. 00:00) - LINK

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-01-21 14:32:47
0 Koszyk