Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023

 

Zadanie realizowane jest przy udziale środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedmiot projektu:

Przedmiotem Projektu jest wymiana oświetlenia na energooszczędne na ulicach Leszna: - Estkowskiego, Niepodległości, Mickiewicza, Poznańska, Piłsudskiego, Konstytucji 3 Maja, Rejtana, Popiełuszki, Ruszczyńskiego, Rzemieślnicza, Dekana, Kryłowa. Inwestycja obejmuje m.in. oświetlenie dróg głównych, dróg osiedlowych, chodników, przejść dla pieszych, a także ścieżek rowerowych. Oprawy dodatkowo wyposażone będą indywidualnie w układy sterowania mocą, które umożliwią ograniczenie poboru prądu.

Okres realizacji:

Wrzesień 2023 – listopad 2025

Cel:

Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych. Modernizacja oświetlenia na terenie Leszna polega na wymianie opraw oświetleniowych ze źródłami sodowymi na oprawy typu LED, które charakteryzują się niższym zużyciem energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowych, takich jak wartość strumienia świetlnego.

Całkowita wartość projektu:

2 619 555,55 zł

Fundusz udziela Beneficjentowi Pożyczki do kwoty ogółem 2 605 480,67 zł, co stanowi do 100% kwoty całkowitych Kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia.