Remont ul. Niepodległości

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest remont drogi powiatowej ulicy Niepodległości w Lesznie (6271P) na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza oraz ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia i ul. Zakątek.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejszy dojazd do centrum miasta.

Okres realizacji projektu

Listopad 2023 – wrzesień 2024

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

  • Długość odcinków dróg objętych zadaniem – 0,274 km;
  • Długość chodnika – 0,540 km;

Całkowita wartość projektu

1 876 631,61 zł

Kwota dofinansowania

938 315,80 zł