Granice obwodów

Granice obwodów szkół od dnia 1 września 2023 r. są przedstawione w załączniku do uchwały nr LXV/842/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 maja 2023 r.

Plik z załącznikiem można pobrać poniżej, w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania