Wolontariat w Lesznie

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak,  informuje o możliwości odbycia w Urzędzie Miasta Leszna wolontariatu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wolontariuszem jest  każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Celem Wolontariatu jest:

  1. czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych;
  2. poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd;
  3. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników Wolontariatu w Urzędzie;
  4. wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez wydziały/biura Urzędu, w tym udział w działaniach, wydarzeniach i imprezach realizowanych przez Urząd.

Dla kogo Wolontariat:

Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 13 rok życia w szczególności uczniowie, studenci, absolwenci uczelni wyższych, doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zainteresowany małoletni o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba w wieku od 13 do 18 lat) może zostać wolontariuszem pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna. Minimalny wymiar wolontariatu wynosi 10 godzin.

Dokumenty jakie należy złożyć

Formularz zgłoszeniowy - wzór dostępny poniżej w plikach do pobrania.

Jak złożyć dokumenty?

Każda osoba ubiegająca się o udział w Wolontariacie wypełnia formularz zgłoszeniowy i przekazuje do miejsca wskazanego w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

Biuro Kadr i Płac

64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 27 

tel. 65 529 81 34

e-mail: jdunal@leszno.pl 

pn.-pt. 7:30-15:30

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr K/12/7/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna .doc Zarządzenie Nr K/12/7/2023 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna .pdf załącznik nr 1 do Zarządzania Nr K/12/7/2023 - Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna .doc załącznik nr 1 do Zarządzania Nr K/12/7/2023 - Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna .pdf załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Oświadczenie.doc załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Oświadczenie.pdf załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na wolontariusza.doc załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na wolontariusza.pdf załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Porozumienie w sprawie organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna.doc załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Porozumienie w sprawie organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna.pdf załącznik nr 4 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.doc załącznik nr 4 do Regulaminu organizacji i wykonywania wolontariatu w Urzędzie Miasta Leszna - Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza.pdf