Graficzny nagłówek podstrony

Wolontariat w Lesznie

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak,  informuje o możliwości odbycia w Urzędzie Miasta Leszna wolontariatu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wolontariuszem jest  każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Celem Wolontariatu jest:

 1. czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd  programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych;
 2. poznanie przez Wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd;
 3. aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników Wolontariatu w Urzędzie;
 4. umożliwienie zdobycia przez Wolontariusza doświadczenia zawodowego w pracy w administracji;
 5. wsparcie merytoryczne przez Wolontariusza zadań realizowanych przez wydziały/biura Urzędu Miasta  Leszna.

Dla kogo Wolontariat:

Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, w szczególności uczniowie, studenci, absolwenci uczelni wyższych, doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Po odbyciu wolontariatu każdy Wolontariusz otrzyma pisemne zaświadczenie  o wykonaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych przez niego prac.

Dokumenty jakie należy złożyć

Osoby ubiegające się o udział w wolontariacie powinny złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy,
 2. list motywacyjny,
 3. C.V.

Jak złożyć dokumenty?

Aplikacje należy:

 1. Złożyć osobiście: Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, II piętro, pokój nr 36,
 2. wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,
 3. wysłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@leszno.pl.

Dodatkowe informacje:

Milena Burda,

Biuro Kadr i Płac,

64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 36, 

tel. 65 529 81 24,

e-mail: mburda@leszno.pl ,

pn.-pt. 7:30-15:30

0 Koszyk