Konsultacje społeczne dotyczące projektu MPZP ulicy Gronowskiej

Stwórzmy razem plan

konsultacje społeczne

Szanowni mieszkańcy! 

Miasto Leszno przystąpiło do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Gronowskiej i Kasztelańskiej w Lesznie (uchwała Nr LXIII/819/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2023 r.).

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie poddanej konsultacji oraz pozyskanie zrozumienia społecznego i akceptacji dla wspólnie wypracowanych rozwiązań. 

Konsultacje odbędą się w trzech etapach, w następujących terminach:

  1. etap I będzie realizowany w formie spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2024 r. o godz. 16:00, na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zgłoszenie pod nr tel. 65 529 81 96 lub na adres architektura@leszno.pl;
  2. etap II będzie realizowany w formie spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się dnia  28 lutego 2024 r. o godz. 16:00, na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno; osoby zainteresowane udziałem, proszone są o zgłoszenie pod nr tel. 65 529 81 96 lub na adres architektura@leszno.pl;
  3. etap III będzie realizowany w formie spotkań z mieszkańcami w punkcie konsultacyjnym, otwartym w dni robocze od 25 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00, punkt konsultacyjny zostanie usytuowany w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 20.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna (Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno; tel. 65 529 81 96).


Więcej informacji z załącznikami znajdą Państwo na stronie https://bip.leszno.pl/artykul/247/11406/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-ulic-poznanskiej-gronowskiej-i-kasztelanskiej-w-lesznie    

Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna dotyczące konsultacji znajduje się na stronie: https://bip.leszno.pl/zarzadzenie/11398/zarzadzenie-nr-12-1-2024 


Uchwała Nr LXIII/819/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2023 r.  https://bip.leszno.pl/artykul/216/10416/uchwala-nr-lxiii-819-2023-rady-miejskiej-leszna-z-dnia-30-marca-2023-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-ulic-poznanskiej-gronowskiej-i-kasztelanskiej-w-lesznie 

Pliki do pobrania