Rada Miejska

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie, uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"

 

Skład Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy – Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna
Adam Kośmider – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszna
Piotr Więckowiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszna
Jacek Adamczak – członek Rady Miejskiej Leszna
Lidia Baksalary – członek Rady Miejskiej Leszna
Dominika Gorgoń – członek Rady Miejskiej Leszna
Edyta Feliczak-Przybyła – członek Rady Miejskiej Leszna
Przemysław Górzny – członek Rady Miejskiej Leszna
Kazimierz Jęcz – członek Rady Miejskiej Leszna
Bernardyna Każmierczak – członek Rady Miejskiej Leszna
Hanna Kotomska – członek Rady Miejskiej Leszna
Adriana Machowiak - członek Rady Miejskiej Leszna
Krystian Maćkowiak – członek Rady Miejskiej Leszna
Jacek Matecki – członek Rady Miejskiej Leszna
Tomasz Mikołajczak – członek Rady Miejskiej Leszna
Sławomir Mocek – członek Rady Miejskiej Leszna
Barbara Mroczkowska – członek Rady Miejskiej Leszna
Mariusz Nowacki – członek Rady Miejskiej Leszna
Aleksandra Petrus-Schmidt – członek Rady Miejskiej Leszna
Stefania Ratajczak - członek Rady Miejskiej Leszna
Michał Skrzypczak – członek Rady Miejskiej Leszna
Marek Wein – członek Rady Miejskiej Leszna
Jarosław Zielonka – członek Rady Miejskiej Leszna