Zdrowie

W roku 2022 samorząd Miasta Leszna realizuje 2 programy zdrowotne: Program Leczenia Niepłodności mieszkańców Miasta Leszna i Program rehabilitacji seniorów.

"Program Leczenia Niepłodności mieszkańców Miasta Leszna na rok 2022".

Rejestracja:

Centrum Otolaryngologii

ul. Strazy Ludowej 37, 60-465 Poznań

Pn-Pt od godz. 10:00 do godz. 14:00

tel. 722 427 035 lub

email: nieplodnosc@szpitalpodolany.pl 

Zakres programu:

  • kwalifikacja do części diagnostycznej (wywiad wstępny)
  • przeprowadzenie bezpłatnych badań w celu wykrycia przyczyn niepłodności skierowanie do ośrodków lub dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu moga skorzystć pary zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Leszna w wieku 20-43 lat, pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, wcześniej niediagnozowane w kierunku niepłodności, które podejrzewają u siebie problem z zajściem w ciążę w czasie współżycia powyżej 12 miesięcy bez stosowania antykoncepcji.

Termin realizacji

Program trwa do 15 grudnia 2022 i jest finansowany z budżetu Miasta Leszna.

 

"Program rehabilitacji seniorów na rok 2022"

Rejestracja

ZOZ Niezapominajka telefonicznie pod numerem 515 036 195

Zakres programu:

Program rehabilitacji zakłada serię 20 zabiegów, z których co najmniej 10 to zabiegi fizykoterapeutyczne. Pozostałe zabiegi są z zakresu kinezyterapii. O doborze zabiegów decyduje lekarz podczas pierwszej wizyty, zapewnionej również w ramach programu finansowanego przez Miasto Leszno.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz są zameldowane w Lesznie na pobyt stały lub czasowy. 

  

"Program leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"


Rejestracja: 


Rejestracja jest prowadzona za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: https://www.invimed.pl/dofinansowanie-in-vitro  

Mieszkańcy Leszna zainteresowani skorzystaniem z programu powinni się zgłosić do Kliniki Leczenia Niepłodności InviMED w Poznaniu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przy ul. Wałowej.

 

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać bezdzietne pary z Wielkopolski.