Graficzny nagłówek podstrony

Remont Ratusza

Tytuł projektu

Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej. Stworzenie przestrzeni społeczno-partycypacyjnej jako kluczowy element rewitalizacji Leszna

Współfinansowanie

Zadanie współfinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja ratusza w Lesznie. Ratusz wraz z otaczającym rynkiem są zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków. To najistotniejsze elementy historycznego układu urbanistycznego i zespołu budowlanego m. Leszna, o znaczeniu krajowym dla dziedzictwa kulturowego.

Barokowo-klasycystyczny ratusz uznawany jest za jeden z najpiękniejszych ratuszy w Wielkopolsce i kraju. Rynek i Ratusz stanowią salon kulturalny miasta, oferujący imprezy, z których korzystają mieszkańcy, turyści i zainteresowani kulturą z całego kraju. Dlatego konieczne jest dostosowanie obecnej infrastruktury do współczesnych potrzeb.

W ramach realizowanego zadania wykonany zostanie remont elewacji oraz przyziemia Ratusza.

Okres realizacji projektu

IV kwartał 2019 – IV kwartał 2020

Cel projektu

Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest leszczyński Ratusz. Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku w formie remontu elewacji oraz przyziemia.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem - 1 szt.

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 szt.

Planowane rezultaty realizacji projektu - bezpośredni wpływ na otoczenie

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 5000 osób

Całkowita wartość projektu

2 835 678,42 zł

Dofinansowanie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 1 837 943,68 zł

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana:
0 Koszyk