Historia

Historia miasta- najważniejsze daty:

 • 1393 r.  – pierwsza wzmianka o Lesznie (wsi o ówczesnej nazwie Lesczno)
 • W końcu XIV w. wieś Leszno stanowiła siedzibę jednowioskowej parafii. Z tego okresu pochodzi wzmianka o niewielkim ceglanym kościele (św. Mikołaja)
 • 1516 r.  – data osiedlenia Braci Czeskich
 • 1547 r. Rafał IV Leszczyński  uzyskał od Zygmunta Starego zgodę na założenie miasta Leszna.
 • 1573 r. zostaje uruchomiona szkoła przeznaczona dla Braci czeskich
 • 1606 r. Żydzi otrzymują zgodę na osiedlenie się w mieście
 • 1618 do 1648 – w okresie wojny trzydziestoletniej gwałtowny przyrost ludności związany z zajęciem Czech i Śląska przez Habsburgów. W  - 1628 przybywa również do Leszna Jan Amos Komeński  - znany myśliciel, pedagog
 • 1631 – przywilej Zygmunta III Wazy zrównujący w prawach Leszno z największymi miastami Polski
 • 1639 – miasto opasano nowymi obwałowaniami i fosami.
 • 28 kwietnia 1656 r. miasto zostaje spalone w odwecie za przeciwstawienie się wojską Rzeczypospolitej przez załogę szwedzką.
 • 1738 r. – Stanisław Leszczyński sprzedaje swe dobra rodowe hrabiemu Aleksandrowi Józefowi Sułkowskiemu
 • 1767 r. i 1790 r. kolejne pożary miasta
 • 1793 r. podczas drugiego rozbioru Polski Leszno zostaje wcielone do Prus
 • 1815 – na mocy kongresu wiedeńskiego Leszno znajduje się na terytorium Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 1856 - Wybudowanie linii kolejowej łączącej Leszno z Poznaniem i Wrocławiem
 • 1886 - miasto staje się centrum administracyjnym powiatu leszczyńskiego
 • 1920 - powrót do Polski na mocy traktatu wersalskiego
 • 1945 - II wojna światowa
 • 1975 - Leszno staje się miastem wojewódzkim
 • 1990 - pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej Leszna
 • 1999 - Reforma administracyjna kraju - Leszno miastem powiatowym