Rządowy program Czyste Powietrze

Do końca 2023 r. mieszkańcy Leszna mają obowiązek likwidacji starych bezklasowych kotłów grzewczych (kopciuchów). By to zrobić, warto skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Pamiętajmy - to my tworzymy atmosferę Leszna!

Możesz złożyć wniosek, jeżeli jesteś osobą fizyczną, która

 • jest właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub
 • jest właścicielem / współwłaścicielem wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą

i jeżeli planujesz, lub wykonałeś w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

 • wymianę, zakup i montaż nowego źródła ciepła (kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła itd.) - uwaga, piece węglowe (na ekogroszek) dotowane bedą tylko do 31.12.2021
 • instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (podłączenie do sieci ciepłowniczej),
 • termomodernizację (ocieplenie ścian, dachu lub stropu budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej itd.),
 • zakup instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentację projektową (przeprowadzenie audytu energetycznego, koszty uzyskania pozwolenia na budowę itp.).

Jaka jest wysokość dofinansowania:

 

Poziom podstawowy

Poziom podwyższony 

Poziom najwyższy

Dochód 

 Do 100 000 zł/rok

1564 os/mies (gosp. Wieloosobowe)

2189 os/mies (gosp. Jednoosobowe)

900 os/mies (gosp. Wieloosobowe)

1260 os/mies (gosp. Jednoosobowe)

 

Poziom Dofinansowania

Wariant 1 – zmiana źródła ciepła na pompę ciepła

Wariant 2 – zmiana źródła ciepła na inne niż wymienione w pierwszym wariancie

Wariant 3 – termomodernizacja budynku bez wymiany źródła ciepła

Podstawowy 

Do 30 000 zł Do 25 000 zł Do 10 000 zł

Podwyższony

Do 37 000 zł Do 37 000 zł Do 15 000 zł

Najwyższy

Do 69 000 zł Do 69 000 zł Do 30 000 zł

Co trzeba wiedzieć przed złożeniem wniosku:

 • Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedziami na nie - w pliku poniżej.
 • Sprawdź, do jakiego poziomu dofinansowania się kwalifikujesz.
 • Przemyśl zakres planowanej inwestycji (wymiana źródła ciepła, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja + OZE itd.).
 • Zbierz informacje o nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja (powierzchnia, rodzaj źródła ciepła, rok uzyskania pozwolenia na budowę, stan prawny nieruchomości). Możesz wykonać audyt energetyczny – nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania, w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.
 • Zbierz wymagane dokumenty w zależności od rodzaju inwestycji. Uzyskaj niezbędne dokumenty (np. pozwolenie na budowę, uzgodnienia straży pożarnej, numer księgi wieczystej/akt notarialny itp.).
 • Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 000 zł.

Nowa możliwość: ścieżka bankowa

 • Można skorzystać z pożyczki z banku w wysokości do 100 000 zł.
 • Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi 37 000 zł.
 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia musi nastąpić od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (nie można rozpocząć inwestycji wcześniej).
 • Okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Rozliczenie następuje w całości (brak możliwości podziału na transze) po zakończeniu przedsięwzięcia.

Jak otrzymać dofinansowanie do spłaty kredytu?

 • Złóż wniosek o kredyt w banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Lista banków dostępna jest poniżej w plikach do pobrania. Obecnie są to Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A,
 • Po uzyskaniu decyzji kredytowej, bank złoży wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 • Po otrzymaniu akceptacji wniosku przez Fundusz bank wypłaci Ci kredyt.
 • Wciągu 18 miesięcy musi nastąpić wykonanie inwestycji. Po zakończeniu należy złożyć wniosek o wypłatę środków, które trafią na rachunek twojego kredytu (zostaną zaksięgowane na poczet spłaty kredytu).
 • Pamiętaj kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty zaciągniętego kredytu.
 • W przypadku pytań skontaktuj się z pracownikiem banku, który przystąpił do programu.

Dodatkowo: ulga termomodernizacyjna

 • Dotacja z Programu Czyste Powietrze może łączyć się z ulgą podatkową termomodernizacyjną.
 • Ulga pozwala na odliczenie od poniesionych wydatków kwoty do wysokości 53 000 zł.
 • Więcej informacji: https://bit.ly/2NwZ7Bq.

Przyda się:

Informacje niezbędne do złożenia wniosku:

 • Adres e-mail
 • Pesel + Pesel małżonka/małżonki
 • Nr księgi wieczystej
 • Nr działki, na której znajduje się nieruchomość
 • Rok budowy budynku (szacunkowy)
 • Powierzchnia całkowita budynku
 • Dochód z PIT za zeszły rok – dot. wniosków o podstawowy poziom dofinansowania
 • Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o dochodach – dot. wniosków o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania

Jak (gdzie) złożyć wniosek:

 • poprzez Urząd Miasta Leszna: zadzwoń i umów się by skorzystać z pomocy przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska UML, ul. Wałowa 5 drugie piętro pok. 23 (tel. 65 529 81 85), 
 • samodzielnie: elektronicznie poprzez portal gov.pl (jeśli masz podpis kwalifikowany)
 • samodzielnie: elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ta metoda wymaga dodatkowo złożenia wersji papierowej).

Możesz także zadzwonić lub napisać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
tel. 61 845 62 01, tel. 61 845 62 24, tel. 61 845 62 28, e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl.

Prefinansowanie:

Dla wnioskodawców uprawnionych do poziomu podwyższonego i najwyższego istnieje możliwość skorzystania z wypłaty 50% wyliczonej we wniosku dotacji przed wykonaniem inwestycji na konto bankowe wykonawcy. W tym celu wnioskodawca musi podpisać umowę na wykonanie zadania z wykonawcą według wzoru (pliki do pobrania).

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Mieście Lesznie

 • Liczba złożonych wniosków – 306
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 124
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 712 454,11 zł

Pamiętajmy - to my tworzymy atmosferę Leszna!

Pliki do pobrania