Rzecznik konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów w Lesznie został powołany przez Prezydenta Miasta Leszna dla wykonywania zadań samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów. Dlatego też rzecznik udziela pomocy tylko i wyłącznie mieszkańcom Miasta Leszna, którzy są konsumentami.

Mieszkańcy spoza Leszna mogą uzyskać pomoc u powiatowych rzeczników konsumentów, którzy działają przy Starostwach Powiatowych w powiatach, w których zamieszkują (adresy i numery telefonów można uzyskać na stronie www.uokik.gov.pl ).

Do podstawowych zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie należy:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumenckich;
 3. wytaczanie powództw do sądu na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 4. prowadzenie edukacji konsumenckiej;

Konsumentem jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 22 ¹ kodeksu cywilnego ).

Sprawy konsumenckie to w szczególności:

 1. umowy sprzedaży;
 2. świadczenie usług (remontowych, naprawczych, wykonania mebli, stolarki okiennej itp.);
 3. świadczenie usług turystycznych;
 4. świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 5. świadczenie usług przewozowych i pocztowych;
 6. świadczenie usług bankowych;
 7. świadczenie usług ubezpieczeniowych, gdy konsument ma podpisaną umowę z zakładem ubezpieczeniowym ( nie dot. odpowiedzialności z tytułu OC sprawcy szkody ); 
 8. świadczenie usług energetycznych;
 9. świadczenie usług związanych z obrotem nieruchomościami.

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

 1. roszczeń przedsiębiorców,
 2. ochrony danych osobowych – zastrzeżenia w tym zakresie można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 70 (płatne zgodnie z taryfą operatora)

Strona : www.giodo.gov.pl

 1. ochrony dóbr osobistych,
 2. ochrony praw pacjentów – zastrzeżenia w tym zakresie można zgłaszać do

Rzecznika Praw Pacjenta,

Adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Infolinia/ telefon:  800 190 590

Strona: www.bpp.gov.pl 

 1. ochrony praw ubezpieczonych w zakresie odpowiedzialności sprawcy szkody z tytułu OC – zastrzeżenia w tym zakresie oraz we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami oraz w sporach z instytucjami finansowymi np. bankami, SKOK-ami itp., można zgłaszać do Rzecznika Finansowego   

Rzecznik Finansowy

  Adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Telefon: 22 333 73 28, 22 333 73 28 ( płatne zgodnie z taryfą operatora)

Strona : www.rf.gov.pl

 1. prawa pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Odział w Lesznie  

Adres: ul. Magazynowa 4

Telefon : 65 520 59 27 (płatne zgodnie z taryfą operatora)

Strona : www.pip.gov.pl

 1. sporów z organami administracji publicznej ( np. ZUS, Urząd Skarbowy, Opieka Społeczna ),itp.
 2. sprawy z zakresu egzekucji komorniczej.