Budżet Obywatelski 2024

TO JUŻ 11. EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LESZNA. W Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2024 do rozdysponowania przez mieszkańców jest pula ok. 2.600.000 zł. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego można składać projekty inwestycyjne małe i duże a także projekty miękkie - nieinwestycyjne, które mogą dotyczyć w szczególności kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji. Głosowanie odbędzie się od 13 do 27 września 2023r.

 

Zapraszamy na portal dedykowany budżetowi obywatelskiemu
Miasta Leszna https://leszno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski 

i na stronę na Facebook'u Budżet Obywatelski
Miasta Leszna https://www.facebook.com/budzetobywatelskimiastaleszna 

 

AKTUALNOŚCI:

Złóż projekt do Budżetu Obywatelskiego 2024 - https://www.leszno.pl/Zloz_projekt_do_Budzetu_Obywatelskiego_2024.html