Modernizacja ul. Kustronia

Opis projektu

Przedmiotem Projektu o dofinansowanie jest przebudowa ulicy Józefa Kustronia w Lesznie, na długości 225,40 m. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ze ściekiem z dwóch rzędów kostki betonowej wraz z odwodnieniem , budową chodników i zjazdów na posesje oraz budową miejsc postojowych.

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

Realizacja projektu

Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązania komunikacyjne z drogą DK12, z którą ulica Kustronia bezpośrednio sąsiaduje oraz znaczne usprawnienie poruszania się w tej części miasta.

Okres realizacji projektu

Grudzień 2021 - grudzień 2022

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

  • Długość odcinków dróg objętych zadaniem – 0,225 km;
  • Długość chodnika – 0,450 km;

grafika z informacjami