Graficzny nagłówek podstrony

Rządowy program Czyste Powietrze

Do końca 2023 r. mieszkańcy Leszna mają obowiązek likwidacji starych bezklasowych kotłów grzewczych (kopciuchów). By to zrobić, warto skorzystać z dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Pamiętajmy - to my tworzymy atmosferę Leszna!

Możesz złożyć wniosek, jeżeli jesteś osobą fizyczną, która

 • jest właścicielem / współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub
 • jest właścicielem / współwłaścicielem wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą

i jeżeli planujesz, lub wykonałeś w ciągu 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

 • wymianę, zakup i montaż nowego źródła ciepła (kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła itd.) - uwaga, piece węglowe (na ekogroszek) dotowane bedą tylko do 31.12.2021
 • instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (podłączenie do sieci ciepłowniczej),
 • termomodernizację (ocieplenie ścian, dachu lub stropu budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej itd.),
 • zakup instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentację projektową (przeprowadzenie audytu energetycznego, koszty uzyskania pozwolenia na budowę itp.).

Jaka jest wysokość dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

wnioskodawcy, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł

 

 

wnioskodawcy, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza
1 563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym / 2 189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym
Do 20 000 zł w przypadku zmiany sposobu ogrzewania na: gazowe, olejowe, elektryczne itd.
Do 25 000 zł jeżeli ww. inwestycja obejmuje instalację fotowoltaiczną
Do kwoty 32 000 zł w przypadku zmiany sposobu ogrzewania na: gazowe, olejowe, elektryczne itd.
Do 37 000 zł jeżeli ww. inwestycja obejmuje instalację fotowoltaiczną
Do 25 000 zł w przypadku zmiany sposobu ogrzewania na pompę ciepła
Do 30 000 zł jeżeli ww. inwestycja obejmuje instalację fotowoltaiczną
Do 15 000 zł w przypadku termomodernizacji budynku (brak zmiany sposobu ogrzewania)
Do 10 000 zł w przypadku termomodernizacji budynku (brak zmiany sposobu ogrzewania)
 

Co trzeba wiedzieć przed złożeniem wniosku:

 • Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedziami na nie - w pliku poniżej.
 • Sprawdź, do jakiego poziomu dofinansowania się kwalifikujesz.
 • Przemyśl zakres planowanej inwestycji (wymiana źródła ciepła, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja, wymiana źródła ciepła + termomodernizacja + OZE itd.).
 • Zbierz informacje o nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja (powierzchnia, rodzaj źródła ciepła, rok uzyskania pozwolenia na budowę, stan prawny nieruchomości). Możesz wykonać audyt energetyczny – nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania, w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.
 • Zbierz wymagane dokumenty w zależności od rodzaju inwestycji. Uzyskaj niezbędne dokumenty (np. pozwolenie na budowę, uzgodnienia straży pożarnej, numer księgi wieczystej/akt notarialny itp.).
 • Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 000 zł.

Nowa możliwość: ścieżka bankowa

 • Można skorzystać z pożyczki z banku w wysokości do 100 000 zł.
 • Maksymalna możliwa do uzyskania kwota dofinansowania wynosi 37 000 zł.
 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia musi nastąpić od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (nie można rozpocząć inwestycji wcześniej).
 • Okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Rozliczenie następuje w całości (brak możliwości podziału na transze) po zakończeniu przedsięwzięcia.

Jak otrzymać dofinansowanie do spłaty kredytu?

 • Złóż wniosek o kredyt w banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Lista banków dostępna tutaj. Obecnie są to Alior Bank i Bank Ochrony Środowiska.
 • Po uzyskaniu decyzji kredytowej, bank złoży wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 • Po otrzymaniu akceptacji wniosku przez Fundusz bank wypłaci Ci kredyt.
 • Wciągu 18 miesięcy musi nastąpić wykonanie inwestycji. Po zakończeniu należy złożyć wniosek o wypłatę środków, które trafią na rachunek twojego kredytu (zostaną zaksięgowane na poczet spłaty kredytu).
 • Pamiętaj kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty zaciągniętego kredytu.
 • W przypadku pytań skontaktuj się z pracownikiem banku, który przystąpił do programu.

Dodatkowo: ulga termomodernizacyjna

 • Dotacja z Programu Czyste Powietrze może łączyć się z ulgą podatkową termomodernizacyjną.
 • Ulga pozwala na odliczenie od poniesionych wydatków kwoty do wysokości 53 000 zł.
 • Więcej informacji: https://bit.ly/2NwZ7Bq.

Przyda się:

Jak (gdzie) złożyć wniosek:

 • poprzez Urząd Miasta Leszna: w Stacji Biznes przy pl. Metziga 1 - zadzwoń i umów się na konkretny termin, by skorzystać z pomocy przedstawiciela Wydziału Ochrony Środowiska UML (tel. 65 529 81 85)
 • samodzielnie: elektronicznie poprzez portal gov.pl (jeśli masz podpis kwalifikowany)
 • samodzielnie: elektronicznie poprzez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (ta metoda wymaga dodatkowo złożenia wersji papierowej).

Możesz także zadzwonić lub napisać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
tel. 61 845 62 01, tel. 61 845 62 24, tel. 61 845 62 28, e-mail: doradztwo@wfosgw.poznan.pl.

Pamiętajmy - to my tworzymy atmosferę Leszna!

0 Koszyk