Termomodernizacja budynku Bursy

Tytuł projektu

Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień oraz termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

 

Opis inwestycji:

Nastąpiła zmiana zakresu Projektu. Oto aktualny opis inwestycji:

Zadanie 1 - Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 mieszczącej się przy ul. Poniatowskiego w Lesznie. Bursa Międzyszkolna przeznaczona jest dla uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Leszna. Zapewnia całodniowe wyżywienie, nocleg oraz odpowiednie warunki do nauki. Ponadto w budynku przy ul. Poniatowskiego zlokalizowane są wydziały Urzędu Miasta Leszna w tym m.in. Wydział Inwestycji, Biuro ds. Uzależnień, Miejski Rzecznik Konsumentów czy Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na: - wymianie stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej), - ociepleniu ścian zewnętrznych budynku; - ociepleniu stropodachu; - wymianie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.); - wymianie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) obiektu; - modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne(typu LED); - montażu odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych; - przebudowie budynku (powiększenie pomieszczeń bursy poprzez abudowę loggi) -zagospodarowanie terenu bursy (utwardzenia, mała architektura).

Zadanie 2 – Budowa kompleksu sportowego przy ZS 4 przy ul. Kurpińskiego 2 w Lesznie Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole na funkcje sportowe i rekreacyjne poprzez budowę kompleksu sportowego, w którego skład wchodzą m.in.: - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i oświetleniem, - bieżnia lekkoatletyczna, - skocznia do skoku w dal, - boisko do piłki siatkowej, -siłownia plenerowa ze strefą street workout. Ponadto teren zostanie utwardzony, zostaną zamontowane obiekty małej architektury, w tym m.in. trybuna, kosze na śmieci, a także powstanie nowa zieleń.

Zadanie 3 - budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą Inwestycja zakłada m.in. budowę pełnowymiarowego (100x64m) boiska do piłki nożnej z możliwością wykorzystania do rozgrywek do poziomu III ligi. Wokół boiska przewidziano piłkochwyty boczne o wysokości 6,0 m, piłkochwyty zabramkowe o wysokości 8,0 m, zadaszone wiaty z siedziskami dla zawodników i sędziów, platformę do transmisji imprez sportowych oraz powiązane z nimi utwardzone ciągi komunikacyjne. Boisko będzie pokryte nawierzchnią z trawy sztucznej, z możliwością zraszania z ruchomych armatek wodnych. Płyta boiska oświetlona światłem sztucznym. W ramach zadania zlikwidowana zostanie kolizja istniejącej linii napowietrznej SN.

 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 16.411.692,61

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 822.084,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,01 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 15.589.608,61