Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Nowacki Mariusz
Wiceprzewodniczący: Mikołajczak Tomasz


Członkowie:

Woźniak Łukasz

Chodorowski Tomasz

Jóźwiak Zenon

Szkudlarek Kuźniak Andżelika

Sadowska Sylwia

Przyłucka- Jurga Joanna

Mocek Sławomir

 

KOMISJA BUDŻETOWO-FINANSOWA

Przewodnicząca: Podworska Justyna
Wiceprzewodniczący: Kośmider Adam


Członkowie: 

Józefowicz Patryk

Górzny Przemysław

Machowiak Adriana

Adamczak Jacek

Tomasz Malepszy

Woźniak Łukasz

 

KOMISJA ROZWOJU I INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Przewodniczący: Górzny Przemysław
Wiceprzewodniczący: Szpilakowski Andrzej


Członkowie:

Borowiak Łukasz

Wein Marek

Podworska Justyna

Mikołajczak Tomasz

Kośmider Adam

Nowacki Mariusz

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH

Przewodnicząca: Sadowska Sylwia

Wiceprzewodniczący: Borowiak Łukasz


Członkowie:

Rosik Ewa

Przyłucka-Jurga Joanna

Machowiak Adriana

Adamczak Jacek

Woźniak Łukasz

Matłoka Ireneusz

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

Przewodniczący: Malepszy Tomasz

Wiceprzewodnicząca: Szkudlarek- Kuźniak Andżelika


Członkowie:

Rosik Ewa

Matecki Jacek

Chodorowski Tomasz

Stężały Andrzej

Machowiak Adriana

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Przewodniczący: Wein Marek
Wiceprzewodniczący: Stężały Andrzej


Członkowie:
Szpilakowski Andrzej

Józefowicz Patryk

Jóźwiak Zenon

Mocek Sławomir

Matłoka Ireneusz

Matecki Jacek

 

Doraźna Komisja

Przewodnicząca: Machowiak Adriana

Wiceprzewodniczący: Jóźwiak Zenon

Członkowie:

Woźniak Łukasz

Mikołajczak Tomasz

Borowiak Łukasz