Inwentaryzacja budynku

W związku z wdrożeniem w dniu 18 września 2023r. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego prowadzone są działania informacyjne związane z inwentaryzacją budynków. Polega ona na zebraniu danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania.

Inwentaryzację można:

 • wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny w systemie ZONE, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/pl/zamow-inwentaryzacje
 • zamówić w Urzędzie Miasta Leszna poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku”,
 • wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych.

Inwentaryzację budynku może wykonać osoba, która:

 • mieszka w domu jednorodzinnym i jest jego właścicielem,
 • mieszka w domu wielorodzinnym i jest właścicielem jego części,
 • posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez zarządcę,
 • posiada mieszkanie w budynku wielorodzinnym, np. bloku lub kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową,
 • jest zarządcą budynku.

W efekcie przeprowadzenia inwentaryzacji budynku można uzyskać tzw. uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku. Dla właściciela lub zarządcy danego budynku oznacza to pozyskanie informacji o stanie technicznym budynku pod względem utraty ciepła i emisji CO2, które pomogą go lepiej ocieplić, zmniejszyć koszty ogrzewania lub przeprowadzić skuteczny remont termomodernizacyjny. NIE JEST TO JEDNAK AUDYT ENERGETYCZNY.

Uproszczona analiza efektywności energetycznej budynku podaje:

 • Wymagany i uzyskany współczynnik przenikania ciepła,
 • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię,
 • Wielkość emisji CO2 budynku.

W celu wykonania inwentaryzacji, należy przygotować następujące informacje:

 1. Obwód budynku,
 2. Rok budowy budynku,
 3. Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych,
 4. Grubość ocieplenia dachu (0cm/do 5cm/do 10cm/do 15 cm,/powyżej 15cm),
 5. Strop nad piwnicą lub garażem (tak/nie/częściowo),
 6. Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych (brak ocieplenia/ocieplenie częściowe/ocieplenie całościowe),
 7. Ocieplenie stropów (0cm/do 5cm/do 10cm/do 15 cm,/powyżej 15cm),
 8. Rodzaj wentylacji (grawitacyjna lub mechaniczna zwykła/z odzyskiem ciepła),
 9. Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad piwnicą lub garażem  (0cm/do 5cm/do 10cm/do 15 cm,/powyżej 15cm),
 10. Grubość ocieplenia stropodachu  (0cm/do 5cm/do 10cm/do 15 cm,/powyżej 15cm),
 11. Stan instalacji ogrzewania centralnego (wymaga/nie wymaga modernizacji),
 12. Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych (0cm/do 5cm/do 10cm/do 15 cm,/powyżej 15cm),
 13. Stan instalacji ciepłej wody użytkowej (wymaga/ nie wymaga modernizacji),
 14. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych,
 15. Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym,
 16. Źródła ciepła lokalu.

Ponadto informujemy, że dla osób zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, w czasie przeprowadzania inwentaryzacji budynku możliwe jest użycie kamery termowizyjnej,  w celu lokalizacji tzw. mostków termicznych oraz uzyskanie informacji na temat aktualnie dostępnych programów dofinansowania do termomodernizacji oraz wymiany źródeł ciepła.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się
z następującymi materiałami edukacyjnymi:

Uwaga!

Z uwagi na możliwości systemu CEEB w jego obecnej wersji uproszczoną analizę efektywności energetycznej budynku można uzyskać, gdy wskazane zostaną następujące źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kocioł olejowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • sieć ciepłownicza,
 • pompę ciepła.

Pliki do pobrania