Dotacja na usuwanie, transport oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest

Na co?

Usuwanie, transport oraz unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest
w mieście Lesznie.

Kwota dotacji

do 5 000 zł

Termin

Wnioski  należy składać w dniach od 7 maja 2024 roku od godz. 8.00 do 30 czerwca 2024 roku

Kompletne wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać: 

  • bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska , ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno, 
  • poprzez ePUAP,
  • pocztą tradycyjną wysyłając dokumenty na adres Urząd Miasta Leszna, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno.

Wzory wniosków i załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Pliki do pobrania