Leszczyńska Karta Seniora

23 czerwca 2016r. Rada Miejska Leszna, uchwałą nr XXIV/294/2016 przyjęła Program "Leszczyńska Karta Seniora". Celem tego programu jest stworzenie warunków do tego, aby starsze pokolenie mogło nadal w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z dóbr kultury, brać udział w wydarzeniach sportowych czy edukacyjnych. Program, który poprawi jakość życia oraz wykształci pozytywny wizerunek leszczyńskich seniorów zakłada włączenie i zaangażowanie jednostek organizacyjnych Miasta Leszna, instytucji kultury, sportu, rekreacji, edukacji i zdrowia, sektora organizacji pozarządowych oraz prywatnych firm i przedsiębiorców. Udział w Programie „Leszczyńska Karta Seniora” pozwoli osobom starszym skorzystać z ulg, zniżek i promocji ofert przygotowanych przez instytucje publiczne oraz w zakupie towarów i usług oferowanych przez prywatne podmioty. W poszerzenie i urozmaicenie oferty dla Seniorów mogą włączyć się również firmy i przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć  przystąpienia do Programu.

Wnioski o wydanie Leszczyńskiej Karty Seniora przyjmowane są w biurze MOPR przy ul. Gabriela Narutowicza 73/1 pok. nr 3.

Tel.: 661213131

ngo@moprleszno.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, który koordynuje to zadanie, pod adresem: https://moprleszno.pl/karta-seniora 

 

 

 

 

Pliki do pobrania