Zdalna szkoła

Projekt:

Zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Umowa nr 1239/2020 z dnia 22.04.2020 roku.

Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Cele projektu:

Program umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Projekt "Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Zakupiony przez leszczyński samorząd w ramach programu „Zdalna szkoła” sprzęt IT ma pomóc uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu, w realizacji zdalnych lekcji.

 

Wskaźniki produktu i rezultatu:

  • Ilość zakupionego sprzętu: 39 laptopów + 5 tabletów
  • Liczba szkół otrzymujących wsparcie-16

Całkowita wartość projektu:


97.426,38 złotych (Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu).