Dotacje

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska.

Lista udzielanych dotacji w 2023 roku:

  1. Dotacje na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest - więcej informacji -https://leszno.pl/Dotacje_na_usuniecie_i_unieszkodliwienie_azbestu.html
  2. Dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych - więcej informacji - https://www.leszno.pl/Dotacje_na_zakup_i_montaz_instalacji_fotowoltaicznych.html
  3. Dotacje - ciepłe mieszkanie - https://www.leszno.pl/Cieple_mieszkanie_.html 
  4. Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych - https://www.leszno.pl/zagospodarowanie_wod_opadowych.html
  5. Dotacje na zmianę sposobu ogrzewania - https://www.leszno.pl/Dotacje_na_zmiane_sposobu_ogrzewania_.html
  6. Dotacja celowa z budżetu miasta dla spółek wodnych - https://leszno.pl/Dotacja_celowa_z_budzetu_miasta_dla_spolek_wodnych_.html