Przebudowa ul. Dożynkowej

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Tytuł projektu

Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje budowę drogi powiatowej klasy „Z” - ulicę Dożynkową (6279P).  Zakres inwestycji obejmuje m .in.:

  • wykonanie jezdni o długości 0,257 km i szerokości pasa 3,0 m,
  • wykonanie drogi pieszo-rowerowej o długości 0,257 km
  • wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej o długości 0,257 km,

Okres realizacji projektu

wrzesień 2023 – sierpień 2024

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa dostępności komunikacji do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Realizacja projektu oznacza szybsze i bezpieczniejsze powiązanie z drogą DK12, z którą ulica Dożynkowa się łączy. Zwiększy się ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, którzy będą mogli korzystać z wybudowanej ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika.

Całkowita wartość projektu

1 378 104,61 zł

Kwota dofinansowania

689 052,30 zł