Centrum Opiekuńcze Lipowa

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”

 

Okres realizacji projektu

Kwiecień 2023 r. – listopad 2024 r.

 

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9.

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

 1. wykonanie prac rozbiórkowych,
 2. wykonanie nowej klatki schodowej oraz szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego,
 3. iniekcję istniejących fundamentów,
 4. przebudowę istniejących ścian wewnętrznych,
 5. wykonanie nowego stropodachu nad częściami nowo wybudowanymi oraz w miejscach rozbiórek,
 6. wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem,
 7. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej,
 8. wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych,
 9. wykonanie nowych warstw posadzek oraz izolacji,
 10. wykonanie nowych sufitów podwieszanych,
 11. prace tynkarskie,
 12. prace wykończeniowe,
 13. roboty elewacyjne,
 14. wycinka drzewa,
 15. zagospodarowanie terenów zieleni,
 16. prace drogowe wraz z małą architekturą,
 17. dostawa i montaż mebli, sprzętu i wyposażenia.

 

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu – 3 795 316,18 PLN

Kwota dofinansowania – 2 578 714,83 PLN