Moja woda

Program Priorytetowy „Moja Woda” na rok 2023 – do 6000 zł dotacji na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w tym na „zielony dachy”.

Jednostka realizująca: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nr telefonu 532 741 443.

Na co?

Zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  1. do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  3. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  4. do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  5. do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Dla kogo?

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Kwota dotacji

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Termin

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania budżetu.

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek?

Instytucją przyznającą dofinansowanie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i to na portalu funduszu należy założyć konto i postępować dalej zgodnie z wytycznymi. Portal beneficjenta działa na stronie: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl 

Dedykowana programowi infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11-15, pod nr 532-741-443.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru (w tym Regulamin naboru wniosków) znajdują się pod adresem: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/

 

Pliki do pobrania