Podsumowanie miejskich dotacji 2023

30 czerwca zakończyło się przyjmowanie wniosków na miejskie EKO dotacje na 2023 rok.

I tak:

  • na zagospodarowanie wód opadowych złożono 32 wnioski,
  • na wymianę pieców  - 11 wniosków,
  • na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych - 3 wnioski,
  • na usunięcie azbestu – 22 wnioski.

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i zostaną zrealizowane.

Cały czas można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe mieszkanie – szczegóły na stronie https://leszno.pl/Cieple_mieszkanie_.html oraz rządowego programu Czyste powietrze - szczegóły na stronie: https://leszno.pl/Program_Czyste_Powietrze.html