Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gajowej

Tytuł projektu

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gajowej w Lesznie

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego

Dane przedsięwzięcia:

  • rodzaj przedsięwzięcia: budowa trzech budynków mieszkalnych
  • rodzaj tworzonego zasobu: lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy
  • adres przedsięwzięcia: Leszno, ul. Gajowa
  • liczba utworzonego lub modernizowanego zasobu: 24 lokale mieszkalne
  • powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych lub pomieszczeń tymczasowych: 1077,60m2
  • powierzchnia senioralna: 0
  • liczba lokali, których docelową grupę najemców będą stanowić osoby starsze, w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015n. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705): 0
  • liczba lokali, nie mniej niż 5 %, przeznaczonych dla rodzin z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329): 0

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 9 862 512,09

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1 972 502,42

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 20,00 %

Kwota udzielonego wsparcia z BGK (w PLN): 7 890 009,67