Łącznik ul. Szybowników z ul. Przejezdną

Opis projektu


Budowa drogi łączącej ulicę Szybowników z ulicą Przejezdną w Lesznie.

 

Przedmiot projektu


Wykonana została nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz oświetlenie.

Cel projektu


Budowa nowej drogi poprawiająca dostępność komunikacji do gruntów rolnych. 

Okres realizacji projektu


wrzesień - październik 2023 r.

Całkowita wartość projektu


517 083,54 zł

Kwota dofinansowania


 271 750 zł

Zadanie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego.