Złota Rączka

Program „Złota Rączka” został przyjęty dnia 30 maja 2019 r. uchwałą nr IX/127/2019

Rady Miejskiej Leszna.

Program „Złota Rączka” skierowany jest dla mieszkańców miasta Leszna powyżej 65 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, dysponujących niskimi dochodami oraz osób niepełnosprawnych - legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Inicjatywa ma na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy Seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w drobnych, domowych naprawach, które nie wymagają wiedzy specjalistycznej lub specjalnych uprawnień, natychmiastowej interwencji oraz nie pociągają za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane będą wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez Seniora lub osobę niepełnosprawną ubiegającego się o pomoc.

Zgłoszenia do Programu „Złota Rączka” przyjmowane są w biurze Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1 pok. nr 3.

Tel.: 661 213 131

e-mail: ngo@moprleszno.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, który koordynuje to zadanie, pod adresem: https://moprleszno.pl/zlotaraczka   

Pliki do pobrania