Termomodernizacja hali „Trapez”

Opis projektu

Projekt obejmuje m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji, termomodernizację ścian piwnic i fundamentowych budynku poniżej terenu wraz z izolację pionową, remont i izolację termiczną dachu wraz z nowym pokryciem, wymianę przewodów instalacji odgromowej po wykonaniu docieplenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, instalację c.o., instalację wod-kan, instalację wentylacji i klimatyzacji, instalację

oświetlenia.

 

Okres realizacji projektu

Czerwiec 2022 - listopad 2022

 
Całkowita wartość projektu


6 088 500,00 zł

 
Kwota dofinansowania


4 995 000,00 zł