Ekopracownia edukacyjna o tematyce przyrodniczej w Technikum nr 3

Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej w Technikum nr 3 w Lesznie

 

Cel Projektu: 

  • remont i adaptacja sali na potrzeby pracowni ekologicznej (modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja podłogi, malowanie sali);
  • zakup pomocy dydaktycznych (monokularowy mikroskop cyfrowy, projektor multimedialny, tablica interaktywna);
  • wyposażenie sali w nowe meble.

Całkowity koszt Przedsięwzięcia: 49.993,53 zł,

w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 44.993,53 zł

Umowa dotacji nr 15744/U/400/1680/2023

 

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej Przedsięwzięcia: https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/ekopracownia-w-ramach-programu-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej-nabor-dwuetapowy-etap-ii/ 

 

EKOPRACOWNIA dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej