Inicjatywa Lokalna w 2023 roku

Nazwa zadania: 

Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących  

Obszar wnioskowanych działań: 

ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

Grupa inicjatywna: 

nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: 

Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę.   

Cel zadania: 

Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie.

Termin realizacji: 

luty - wrzesień 2023

Całkowity planowany koszt zadania: 

9 600,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

1 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

3 600,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

5 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Biuro Gospodarki Komunalnej 


 

Nazwa zadania:

Piknik naukowy w SP9

Obszar wnioskowanych działań:

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Grupa inicjatywna: 

nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: 

W czerwcu na terenie szkoły ma się odbyć "Piknik naukowy" - przeprowadzanie pokazów, eksperymentów przybliżających dzieciom i dorosłym zasad funkcjonowania przyrody, zasad fizyki, reakcji chemicznych oraz najnowszych technologii. Spotkanie z nauką ma być okazją do rodzinnego spędzenia czasu w ciekawy i pouczający sposób.   

Termin realizacji: 

3 czerwca 2023r.

Całkowity planowany koszt zadania: 

85 700,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

7 000,00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

60 000,00 zł 

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

8 700,00 zł 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Edukacji 


Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ulicy Borowej na odcinku od ulicy Żurawinowej do skrzyżowania z ulicą Choinkową

Obszar wnioskowanych działań:

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Grupa inicjatywna: 

nieformalna grupa mieszkańców 

Opis zadania: 

Budowa oświetlenia na ulicy Borowej na odcinku od ulicy Żurawinowej do skrzyżowania z ulicą Choinkową wpłynie pozytywnie na komfort oraz bezpieczeństwo życia mieszkańców.

Termin realizacji: 

III kwartał 2023

Całkowity planowany koszt zadania: 

49 207,61 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

14 762,28 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

0,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

34 445,32 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Miejski Zarząd Dróg


 

Nazwa zadania:

Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas prowadzenia ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy oraz prelekcji nt. bezpieczeństwa nad wodą.

Obszar wnioskowanych działań:

porządek i bezpieczeństwo publiczne  

Grupa inicjatywna: 

Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie 

Opis zadania: 

Celem zadania jest jest poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Leszna.

Termin realizacji: 

luty - październik 2023 

Całkowity planowany koszt zadania: 

16 000,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

0,00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

6 000,00 zł 

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

10 000,00 zł 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa


Nazwa zadania:

Dom Pieśni Kobiet

Obszar wnioskowanych działań:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Grupa inicjatywna: 

nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: 

Zadanie to cykl trzech koncertów muzyki polskiej chóru "Dom Pieśni Kobiet" dla mieszkańców Leszna, połączonych ze spotkaniami o tematyce muzycznej oraz poprzedzonych wykładami o wartości społecznej muzyki. 

Termin realizacji: 

Marzec - grudzień 2023

Całkowity planowany koszt zadania: 

19 900,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

1 500,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

6 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

8 500,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Kultury i Sportu 


 

Nazwa zadania:

Odczarowana Więzienna

Obszar wnioskowanych działań:

rewitalizacja

Grupa inicjatywna: 

nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: 

Zadanie polega na wprowadzeniu zmian na ulicy Więziennej. Mieszkańcy wystąpili z wnioskiem o utworzenie nowego miejsca wypoczynku z zielenią i kwiatami. Wprowadzenie zmian z pewnością podniesie walory estetyczne i poprawi wizerunek co zaś wpłynie pozytywnie na ożywienie dawnej dzielnicy żydowskiej. 

Termin realizacji: 

marzec - listopad 2023 

Całkowity planowany koszt zadania: 

16 667,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

1 700,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

3 360,00 zł 

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

10 000,00 zł 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Rozwoju


 

Nazwa zadania:

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz zakresu działania i zastosowania defibrylatora 

Obszar wnioskowanych działań:

porządek i bezpieczeństwo publiczne  

Grupa inicjatywna: 

Stowarzyszenie PL18 

Opis zadania: 

Zadanie polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z pierwszej pomocy oraz obsługi i zastosowania defibrylatora dla ok. 80 mieszkańców Leszna. 

Termin realizacji: 

2023 

Całkowity planowany koszt zadania: 

11 096,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

1 358,00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

2 825,00 zł 

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

6 913,00 zł 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 


 

Nazwa zadania:

Sterylizacja kotów w Lesznie  

Obszar wnioskowanych działań:

ekologia i ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  

Grupa inicjatywna: 

Fundacja Zwierzęce SOS 

Opis zadania: 

Zadanie ma na celu przeprowadzenie kastracji i sterylizacji wolnozyjących kotów z terenu Miasta Leszna. 

Termin realizacji: 

kwiecień - grudzień 2023 

Całkowity planowany koszt zadania: 

13 700,00 zł 

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 

1 100,00 zł 

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 

2 600,00 zł 

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 

10 000,00 zł 

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: 

Biuro Gospodarki Komunalnej