Budżet Obywatelski 2025

TO JUŻ 12. EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA LESZNA. W Budżecie Obywatelskim Miasta Leszna na rok 2025 do rozdysponowania przez mieszkańców jest pula 2.650.000 zł. W tej edycji Budżetu Obywatelskiego można składać projekty inwestycyjne małe i duże a także projekty miękkie - nieinwestycyjne, które mogą dotyczyć w szczególności kultury, edukacji, ochrony środowiska, sportu, profilaktyki zdrowia, turystyki i rekreacji.
Projekty można składać w terminie od 5 do 19 czerwca 2024r. w trzech kategoriach:

  • projekty duże (inwestycyjne) o wartości od 200 000,00 do 700 000,00 zł
  • projekty małe (inwestycyjne) o wartości od 10 000,00 do 200 000,00 zł
  • projekty miękkie (nieinwestycyjne) o wartości od 10 000,00 do 50 000,00 zł 

Głosowanie odbędzie się od 11 do 25 września 2024r. 

Zapraszamy na portal dedykowany budżetowi obywatelskiemu
Miasta Leszna https://leszno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski 

i na stronę na Facebook'u Budżet Obywatelski
Miasta Leszna https://www.facebook.com/budzetobywatelskimiastaleszna