Poznaj Polskę - edycja 2023

Projekt:

Poznaj Polskę- edycja 2023

Termin realizacji:

Kwalifikowalność wydatków od 4 maja 2023 do dnia 15 grudnia 2023 roku

Cele projektu:

Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Środki finansowe w ramach dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


Miasto Leszno, zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów szkół, otrzymało dotację na zorganizowanie w 2023 roku:

  • czterech jednodniowych wycieczek
  • jednej wycieczki dwudniowej
  • czterech wycieczek trzydniowych

Więcej informacji o zrealizowanych wycieczkach znajduje się na stronach internetowych szkół uczestniczących w Programie.

Całkowita wartość projektu:

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania: 89.160,00 zł  (80% wartości projektu)

 

Szkoła            

Kwota przyznanej dotacji Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego  Miejsca odwiedzane w trakcie wycieczki
Technikum nr 2 15 000,00  15 000,00 Auschwitz, Wadowice, Babia Góra, Zawoja
Technikum nr 2 15 000,00 14 999,24 Auschwitz, Wadowice, Babia Góra, Zawoja
Szkoła Podstawowa nr 9 10 000,00 10 000,00 Toruń, Malbork
Szkoła Podstawowa nr 4 4 800,00 4 800,00 Gniezno, Biskupin
Szkoła Podstawowa nr 4 4 800,00 4 800,00 Wrocław
Szkoła Podstawowa nr 4 15 000,00 15 000,00 Warszawa
Szkoła Podstawowa nr 4 15 000,00 15 000,00 Kraków, Wieliczka
Szkoła Podstawowa nr 5 4 840,00 2 635,16 Gostyń- Głogówko, Górka Duchowna
Szkoła Podstawowa nr 5 4 720,00 2 290,67 Gostyń- Głogówko, Lubiń
Ogółem 89 160,00 zł 84 525,07 zł  -