Przebudowa drogi krajowej nr 12

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Tytuł projektu

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, priorytet: IV „Infrastruktura drogowa dla miast”, działanie: 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa DK nr 12 w granicach miasta Leszna. Analizowaną trasę podzielono na odcinki:

 • I (ul. Szybowników) od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Wolińską,
 • II Wiadukt im. Gen. Grota Roweckiego,
 • III (Al. Jana Pawła II) od wiaduktu do skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania)
 • IV (ul. E. Estkowskiego i ul. Unii Europejskiej) od skrzyżowania z Al. Konstytucji 3 Maja (bez skrzyżowania) do Ronda Grzybowo (z wyłączeniem ronda)
 • V (ul. Kąkolewska) od Ronda Grzybowo (łącznie z rondem) do granicy miasta.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • dobudowę pasa ruchu,
 • wymianę i wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni,
 • budowę i przebudowę: dróg serwisowych, skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych, kolektora deszcz. Wraz ze zbiornikiem retencyjnym, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, kan. technologicznych, przejścia podziemnego, światłowodu, przystanków autobusowych, monitoringu,
 •  modernizację Wiaduktu,
 •  zagospodarowanie terenów zieleni,
 •  przebudowa mostu na Rowie Strzyżewickim na przepust z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu

październik 2015r. – listopad 2020r.

Cel projektu

Głównymi celami projektu są:

 • lepsza dostępność drogowa do ośrodka miejskiego – Miasta Leszna,
 • podniesienie jakości infrastruktyury drogowej,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu

68.994.669,03 PLN

Dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

57.618.598,56 PLN