Inicjatywa Lokalna w 2021 roku

Nazwa zadania: Sterylizacja i leczenie miejskich kotów wolnożyjących

Obszar wnioskowanych działań: działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę.

Cel zadania: Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie.

Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2021

Całkowity planowany koszt zadania: 9 600,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 000,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 600,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 5 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej

 

Nazwa zadania: Sterylizacja wolnożyjących kotów na terenie miasta Leszna w 2021 roku (Akcja sterylizacja 2021)

Obszar wnioskowanych działań: działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Grupa wolontariuszy wyznacza miejsca bytowania wolnożyjących kotów wymagających zabiegu sterylizacji lub kastracji, następnie odławia je i przekazuje do wyznaczonych placówek weterynaryjnych. Po zabiegu i rekonwalescencji koty odwożone są na miejsce, następnie wolontariusze prowadzą nad nimi dozór i opiekę.

Cel zadania: Celem zadania jest zmniejszenie populacji wolnożyjących kotów poprzez ich sterylizację. Wpłynie to na zmniejszenie ilosci kotów przebywających w Schronisku dla zwierząt, zmniejszy wydatki miasta na ich leczenie i utrzymanie.

Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2021

Całkowity planowany koszt zadania: 14 500,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 500,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 10 000,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Biuro Gospodarki Komunalnej

 

Nazwa zadania: Joga w parku

Obszar wnioskowanych działań: działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców

Opis zadania: Projekt zakłada przeprowadzenie 11 sesji jogi dla mieszkańców Leszna. Udział w zajęciach jest bezpłatny, wystarczy zabrać ze sobą matę lub koc.

Cel zadania: Celem zadania jest przeprowadzenie otwartych sesji jogi w leszczyńskich parkach

Termin realizacji: lipec - wrzesień 2021

Całkowity planowany koszt zadania: 6 635,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 900,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 275,00 zł zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 1960,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Kultury i Sportu

 

Nazwa zadania: Rogal na szyi podróż po covidzie umili

Obszar wnioskowanych działań: rewitalizacja

Grupa inicjatywna: mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wygraj Siebie"

Opis zadania: W ramach zadnia odbędą się spotkania, na których uczestnicy przygotują ok. 200 poduszek podróżnych - rogali. Spotkania, w których uczestniczyć będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą odbywać się w Stacji Biznes, Bibliotece Ratuszowej i Klubie Seniora "Wrzosowy Zakątek"

Cel zadania: Celem zadania jest integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego, ze szczególnym nastawieniem na mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Termin realizacji: lipiec - grudzień 2021

Całkowity planowany koszt zadania: 6 330,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: nie dotyczy

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 000,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 3 330,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Promocji i Rozwoju - Referat Rewitalizacji

 

Nazwa zadania: Piknik Wielkopolska Wiaruchna

Obszar wnioskowanych działań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Grupa inicjatywna: mieszkańcy miasta za pośrednictwem Stowarzyszenia Zatorze

Opis zadania: W ramach zadania odbędzie sie piknik z elementami gwary i obrzedów welkopolskich. piknik jest planowany w dniu 12 września 2021r.

Cel zadania: Celem zadania jest integracja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego, podkreślenie wspólnoty i stosunków dobrosąsiedzkich.

Termin realizacji: lipiec - październik 2021

Całkowity planowany koszt zadania: 11 920,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 1 200,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 3 400,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 7 320,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Kultury i Sportu

 

Nazwa zadania: Oko w oko z lasem

Obszar wnioskowanych działań: działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Grupa inicjatywna: nieformalna grupa mieszkańców za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa "Małe Zatorze"

Opis zadania: W tramach zadania planowany jest biwak-wycieczka w Nadleśnictwie Koczury. Uczestnikami będzie ok. 60 dzieci z leszczyńskich szkół.

Cel zadania: Celem zadania jest poznawanie przyrody, przeprowadzenie warsztatów, gier i zabaw.

Termin realizacji: wrzesień 2021

Całkowity planowany koszt zadania: 1 790,00 zł

Udział finansowy grupy inicjatywnej: 180,00 zł

Wkład pracy społecznej grupy inicjatywnej: 360,00 zł

Planowane wydatki z budżetu Miasta Leszna: 1 250,00 zł

Komórka organizacyjna realizująca zadanie: Wydział Edukacji