Opisy projektów

Do Budżetu Obywatelskiego 2024 wpłynęły 24 projekty, na łączną kwotę 7 377 421,55 zł. Wśród projektów mamy 8 projektów dużych, 7 małych i 9 projektów miękkich. Do podziału jest 2 600 000,00 zł, w kategorii projektów dużych - 1 400 000,00 zł, 1 000 000,00 zł na projekty małe i 200 000,00 zł na projekty miękkie.

Wszystkie projekty pozytywnie przeszły ocenę formalno - prawną i zostały dopuszczone do głosowania. 

Pliki do pobrania