Ogólnopolska Karta Seniora

Program „Ogólnopolska Karta Seniora – edycja Miasto Leszno” został przyjęty uchwała nr LII/678/2022 Rady Miejskiej Leszna 28 kwietnia 2022r.

Program przeznaczony jest dla Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i są mieszkańcami Miasta Leszna. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym   m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Lista ponad 3000 punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl 

W poszerzenie i urozmaicenie oferty dla Seniorów mogą włączyć się również firmy i przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do Programu.

Wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora należy składać w biurze Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, pok. nr 3. 

Kontakt: nr tel.: 661 213 131

 Email: ngo@moprleszno.pl  

Szczegółowe informacje i wzór wniosku o wydanie ogólnopolskiej karty seniora znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, który koordynuje to zadanie, pod adresem: https://moprleszno.pl/ogolnopolska  

Pliki do pobrania