Senior 100

Program Senior 100 jest adresowany do mieszkańców Leszna, którzy ukończyli 100 lat i więcej.

Każdy mieszkaniec Leszna, który ukończy 100 lat otrzymuje od samorządu 1000 zł. Warunkiem przyznania świadczenia jest jego zamieszkiwanie w Lesznie przez co najmniej 10 lat lub przez 5 ostatnich lat.

Senior 100 przysługuje także tym mieszkańcom Leszna, którzy czasowo przebywają w innej miejscowości, gdzie mają zapewnioną stałą opiekę i nie otrzymują podobnego świadczenia od innej gminy.

1000 zł po raz pierwszy dostaje się na setne urodziny, a potem na każde kolejne - 101, 102, 103 i tak dalej.

Poniżej, w plikach do pobrania, wniosek o wydanie świadczenia, który należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lesznie, ul. Wałowa 5.

Ewentualnych dodatkowych informacji udziela Kierownik USC, Dominika Mikołajczak, nr tel. 65 529 81 65, e-mail: dmikolajczak@leszno.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. pixabay

Pliki do pobrania