Modernizacja Pływalni "Akwawit"

Tytuł projektu

Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

Opis inwestycji:

Pływalnia „Akwawit” została otwarta w 1993 roku, była pierwszym aquaparkiem w Polsce, na ówczesne czasy z bardzo zaawansowaną i nowoczesną technologią basenową uzdatniania wody. Obiekt należał do głównych wizytówek Leszna – przyciągał do miasta turystów z okolicznych gmin i województw, miał oddziaływanie ponadregionalne. Pełnił funkcję rekreacyjną, rehabilitacyjną i był przystosowany do prowadzenia ogólnopolskich zawodów pływackich. Ze względu na problemy finansowe właścicieli, aquapark został zamknięty w 2018 r. W grudniu 2020 r. „Akwawit” został kupiony przez Miasto Leszno. Modernizacja obiektu polegać będzie na wykonaniu -w formule zaprojektuj i wybuduj - kompleksowej, gruntowej przebudowy pływalni „Akwawit” z dostosowaniem jej do dzisiejszych standardów i obowiązujących przepisów. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta Leszna, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna pływalnia, w tym m.in.: - strefa basenowa (basen sportowy, rekreacyjny, dla dzieci typu brodzik) z basenikami solankowymi oraz tężnią solankową, - blok szatniowy, pomieszczenia socjalne dla ratowników, instruktorów, pierwszej pomocy, magazyny, pomieszczenia techniczne oraz trybuny, - strefa sal sportowo-rehabilitacyjnych z siłownią, odnową biologiczną (SPA, zespół saun), salą do zajęć grupowych oraz salą do rehabilitacji, - strefa administracyjna wraz z pomieszczeniami biurowymi, zapleczem socjalnym, - strefa sal konferencyjnych - zagospodarowanie terenu z elementami siedzisk i małą architekturą. Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy miasta Leszna, zarówno dzieci jak i dorośli, a także mieszkańcy sąsiadujących miejscowości, bowiem w okolicy tego typu obiektów jest bardzo mało. Na chwilę obecną na terenie Leszna funkcjonuje tylko jeden basen posiadający 6 torów o długości 25m, co jest niewystarczającą infrastrukturą na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców zarówno miasta, jak i całego subregionu. Modernizacja obiektu basenowego ma na celu wzmocnienie symbiozy pomiędzy obiektami istniejącymi i stworzenie funkcjonalnego zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych. Realizacja zadania możliwa będzie tylko w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Inwestycja w przedstawionym zakresie uwzględnia realizację celu przeciwdziałania COVID-19 w zakresie profilaktyki oraz przyczynia się do zwalczania społeczno–gospodarczych skutków choroby.

 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 63.388.379,82

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 37.000.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 58,37 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 26.388.379,82