Dotacja celowa z budżetu miasta dla spółek wodnych

Na co?

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji.

Kwota dotacji

30% poniesionych przez Spółkę Wodną kosztów jednak nie więcej niż 4 000 zł

Termin

Wnioski  należy składać w dniach od 30 kwietnia 2024 roku do 30 maja 2024 roku.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać: 

  • bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska , ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno, 
  • poprzez ePUAP,
  • pocztą tradycyjną wysyłając dokumenty na adres Urząd Miasta Leszna, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno.

Wzory wniosków i załączniki znajdują się poniżej w plikach do pobrania. 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Pliki do pobrania