Pomoc w Ośrodku Interwencyjno - Readaptacyjnym

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie od 1 stycznia do 31 grudnia realizuje Projekt "Pomoc w Ośrodku Interwencyjno - Readaptacyjnym" w Lesznie współfinansowany przez Miasto Leszno.

Ośrodek jest miejscem udzielającym kompleksowej pomocy ambulatoryjnej osobom i rodzinom w kryzysie, zwłaszcza w sytuacji przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, spraw opiekuńczo-wychowawczych i innych, podejmowaniem działań w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniem przemocy oraz działań o charakterze adaptacyjnym, mających na celu przywrócenie umiejętności osób / rodzin niezbędnych do wykonywania ról społecznych.

Klienci mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • zapewnienie schronienia w hostelu OIR (kobiety i dzieci),
 • interwencja kryzysowa,
 • konsultacje i porady (także prawne),
 • edukacja i informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach,
 • wspomaganie w podejmowanych działaniach,
 • rzecznictwo interesów,
 • pomoc w załatwieniu różnego spraw w urzędach i instytucjach,
 • grupowe warsztaty kształcące umiejętności wychowawcze, część pierwsza (edycja wiosenna i jesienna),
 • grupowe zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla osób dorosłych doświadczających przemocy "Wsparcia",
 • zajęcia w ramach grupy społeczności kobiet mieszkających w hostelu OIR o charakterze readaptacyjnym "Razem Łatwiej",
 • zajęcia o charakterze readaptacyjnym dla kobiet i dzieci mieszkających w hostelu OIR.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy OIR mogą zgłaszać się osobiście do siedziby ośrodka, która mieście się w Lesznie przy ul. Niepodległości 27c od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 lub umówić się na spotkanie pod nr. tel. 65 259 98 65