Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13

Tytuł projektu

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie

Zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych 

Opis inwestycji:

Szkoła Podstawowa nr 13 działalność rozpoczęła w latach 90 ubiegłego wieku. Budynek przez lata był intensywnie eksploatowany i wymaga niezbędnej modernizacji. W ramach zadania planuje się m.in.: - modernizację dachu hali sportowej,- wymianę pokrycia dachowego części budynku szkoły, - modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego znajdującego się na hali sportowej poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne (typu LED), - montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,- modernizację sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych, - wymianę stolarki drzwiowej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków, poprawi jakość i warunki korzystania z infrastruktury oświatowej.

 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.263.157,89

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 263.157,89

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.000.000,00