Leszczyńska Rada Seniorów

Kontakt

Członkowie Leszczyńskiej Rady Seniorów dyżurują w każdy drugi poniedziałek miesiąca między godziną 12:00 a 14:00 w Stacji Biznes (róg ul. Słowiańskiej i pl. Metziga), gdzie zainteresowane osoby mogą przyjść podzielić się pomysłem bądź problemem oraz zasięgnąć porady co do jego rozwiązania.

Kontakt:

Leszczyńska Rada Seniorów
ul. Narutowicza 73/1 pok. nr 3
Tel: 661 213 131, 665 002 340, 726 707 153, 691 956 717, e-mail: radaseniorow@leszno.pl 

O radzie

Leszczyńska Rada Seniorów została powołana 31 maja 2017 roku uchwałą nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Leszna w sprawie utworzenia Leszczyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów, reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz.

Do zadań Rady należy:

 1. opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,
 2. opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i edukacji,
 3. opiniowanie projektów aktów prawnych o istotnym znaczeniu dla osób starszych,
 4. konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania,
 5. doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych,
 6. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych,
 7. przedstawienie władzom samorządowym Leszna wniosków i sprawozdań z działalności Rady,
 8. inicjowanie działań na rzecz osób starszych.

Radni Leszczyńskiej Rady Seniorów

Leszczyńska Rada Seniorów liczy 11 członków. Obecna kadencja obejmuje lata 2022-2024.

Skład III kadencji Leszczyńskiej Rady Seniorów:

 • Zielony Maria – Przewodnicząca LRS – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Sierpowska-Glapiak Irena – Wiceprzewodnicząca LRS– Prezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina,
 • Rękosiewicz Teresa – Sekretarz LRS – Prezes Stowarzyszenia „Wygraj Siebie”
 • Dobrucka Wacława
 • Dudzińska Ewa – Sekretarz Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
 • Hebisz Jacek
 • Hendrysiak Hanna – Prezes Stowarzyszenia „Echo”
 • Kmietczyk Bożena
 • Sołtysik Danuta
 • Szarszewska Barbara

Leszczyńska Rada Seniorów publikuje protokoły ze swoich posiedzeń pod adresem: http://bip.leszno.pl/artykuly/168/leszczynska-rada-seniorow.