Laboratoria Przyszłości

Projekt:

Laboratoria Przyszłości

Termin realizacji:

Kwalifikowalność wydatków grudzień 2021 do dnia 31 sierpnia 2022 roku

Cele projektu:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Założeniem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Główną misją tej inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań nie tylko na lekcjach techniki oraz innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. 

Zakup sprzętu pozwoli rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych, rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów, a tym samym unowocześni i uatrakcyjni lekcje oraz dodatkowe zajęcia w szkole.

Całkowita wartość projektu:

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Leszno znalazły się wśród beneficjentów programu, a wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole.

 

Łączna kwota otrzymanego i wykorzystanego dofinansowania: 1.735.200,00 zł 

(Program nie przewidywał wkładu własnego ze strony JST)

 

Dzięki otrzymanemu wsparciu szkoły podstawowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt podstawowy i dodatkowy z katalogu wyposażenia programu, m.in.:

  • drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.),
  • mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami i innymi akcesoriami,
  • sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony),
  • stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
  • dodatkowe wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni komputerowych oraz przedmiotowych według potrzeb danej szkoły.

Więcej informacji o zakupionym sprzęcie i sposobach jego wykorzystania znajduje się na stronach internetowych szkół (w zakładkach „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”) oraz w ich mediach społecznościowych #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci, @LaboratoriaPrzyszlosci.

Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie Wysokość pozyskanej kwoty na zakup wyposażenia w ramach Programu
Szkoła Podstawowa nr 1  89 700,00
Szkoła Podstawowa nr 2  75 300,00
Szkoła Podstawowa nr 3  85 200,00
Szkoła Podstawowa nr 4 104 100,00
Szkoła Podstawowa nr 5 198 300,00
Szkoła Podstawowa nr 6 (specjalna)  60 000,00
Szkoła Podstawowa nr 7 272 100,00
Szkoła Podstawowa nr 9 260 700,00
Szkoła Podstawowa nr 10 114 000,00
Szkoła Podstawowa nr 12 228 300,00
Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjymi 247 500,00