Graficzny nagłówek podstrony

Mapa sensorów jakości powietrza

Już od kilku lat działają w Lesznie sensory jakości powietrza firmy AIRLY z Krakowa. Są rozmieszczone w różnych punktach miasta, na budynkach użyteczności publicznej - szkołach i urzędach.

Mapkę z czujnikami można znaleźć tutaj: https://airly.org/map/en/. Odczyty są także dostępne w darmowej aplikacji Airly działającej w systemach Android i iOS.

Sensory jakości powietrza AIRLY WIFI pobierają dane o: temperaturze, wilgotności, ciśnieniu oraz stężeniu pyłów PM2,5 i PM10. Zainstalowanie czujników AIRLY służy edukacji i informacji - sensory nie stanowią profesjonalnej stacji pomiarowej.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-02-15 10:19:39
0 Koszyk