Dowód osobisty

Informacje ogólne o dowodzie osobistym

  • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.
  • Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.
  • Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
  • Od 1 marca 2015 roku dowody osobiste wydawane są obywatelom polskim bez ograniczeń wiekowych.

Dowód osobisty wydany: 

  • osobie, która nie ukończyła 12 roku życia ważny jest przez okrez 5 lat,
  • osobie która ukończyła 12 rok życia ważny jest przez okres 10 lat.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej należy złożyć w  siedzibie organu dowolnej gminy.

Szczegółowe informacje oraz wzory druków znajdują się na stronie:

http://bip.leszno.pl/artykul/77/398/dowody-osobiste

Pliki do pobrania