Praktyki w urzędzie

PRAKTYKI ZAWODOWE/ STUDENCKIE W URZĘDZIE MIASTA LESZNA

Celem praktyk jest stworzenie dla uczniów i studentów możliwości praktycznego zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy wiedzy i umiejętności zdobywanej podczas nauki w szkole/ na studiach.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o praktyki - powinno zawierać następujące informacje (wzór podania znajduje się poniżej, w plikach do pobrania):
  1. dane teleadresowe praktykanta,
  2. proponowany wydział, w którym praktykant chciałby odbyć praktykę,
  3. nazwa szkoły/uczelni,
  4. kierunek kształcenia/ specjalność, rok studiów/ klasa,
  5. wymiar praktyk (liczba godzin/ tygodni/ miesięcy),
  6. proponowany termin praktyk.
 2. Porozumienie/umowa w sprawie organizacji praktyk:
  1. w umowie powinna znajdować się klauzula, że praktyki są bezpłatne,
  2. miejsce odbywania praktyk/ nazwa zakładu pracy: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15 (prosimy nie wpisywać konkretnego wydziału/biura)
  3. reprezentant ze strony Urzędu: Sekretarz Miasta Leszna – Pan Maciej Dziamski
 3. Program praktyki (jeśli szkoła/uczelnia taki przygotowała)

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Kadr i Płac
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
II piętro, pokój nr 27

Inne przydatne informacje

Praktyki można odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego pod warunkiem wolnego miejsca w danym wydziale/biurze.

Spis wydziałów/biur Urzędu Miasta Leszna dostępny jest na stronie http://bip.leszno.pl/artykul/61/744/schemat-struktury-organizacyjnej-urzedu-miasta-leszna

Kontakt


Urząd Miasta Leszna
Biuro Kadr i Płac, pok. 27
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
tel. 65 529 81 34
e-mail: jdunal@leszno.pl  
pn. - pt. 7:30-15:30

Pliki do pobrania