Kontakt

Za zawartość części serwisu dotyczącej Rady Miejskiej Leszna odpowiada Biuro Rady Miejskiej.
W razie uwag lub sugestii można kontaktować się z:

Kierownikiem Biura
tel.: 065 529 81 15
e-mail: rada@leszno.pl