Graficzny nagłówek podstrony

Władze miasta

 

Łukasz Borowiak - Prezydent Miasta Leszna

W roku 2014 zwyciężył w wyborach samorządowych zdobywając w drugiej turze 63,86% głosów. Tym samym rozpoczął pierwszą kadencję pracy na stanowisku Prezydenta Miasta Leszna.

 

 

 

4 grudnia 2014r. Prezydent Elekt złożył następujące ślubowanie:

 "Obejmując urząd Prezydenta Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta".

Wykonuje prace w zakresie:

 • nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał i wniosków pod obrady rady,
 • ogłaszanie budżetu miasta i sprawozdania z jego wykonania,
 • nadzorowanie, przygotowania sprawozdań z działalności i wykonania uchwał rady,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń zadań Urzędu,
 • upoważnianie swoich wiceprezydentów lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od wiceprezydentów, sekretarza i skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
 • organizowanie pracy Urzędu,
 • prowadzenie polityki kadrowej,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu,
 • ustalanie liczby etatów w wydziałach,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem zadań należących do Urzędu.

Mieszkańcy miasta ze swoimi problemami zwracać się mogą do Prezydenta Miasta Leszna i jego zastępców w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 17.30 po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu spotkania (tel. 65 529 81 10).

Sekretariat Prezydenta Miasta Leszna
Ul. Kazimierza Karasia 15
64 - 100 Leszno
tel. (65) 529 81 10
prez@leszno.pl

 

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-11-21 14:26:33
0 Koszyk